HOME


versione italiana english version

Komerční služby & retails

Start up

"Všechny velké podniky mají vždy nějaký začátek." Z tohoto předpokladu vychází spol. GK Service, aby podpořila podnikatele při utváření jejich úspěšné budoucnosti. Spol. GK Service nabízí mimo jiné tyto tzv. Start up služby:

 • Pomoc ve fázi otevírání prodejního místa
 • Ověřování sortimentu zboží
 • Neustále monitorování performances v prodejním místě
 • Naplánování propagační kampaně k uvedení nového retail projektu
 • Vyhledávání a řízení personálu

Rozvoj – "Vyhledávání lokací v obchodních centrech a v historických centrech"

Spol. GK Service nabízí služby řízeného rozvoje všem podnikům, jejichž cílem je expandovat s vlastní distribuční sítí prostřednictvím implementace přímých (popř. řízených) prodejních míst v rámci obchodních center, Retail Parků, vlakových nádraží a městských center. Činnost týkající se rozvoje je realizována následovně:

 • vyhledávání lokací
 • hodnocení komerčního záměru
 • návštěvy v závodě
 • pomoc ve fázi vyjednávání a při uzavírání smluv

Marketing – "Strategické a operativní marketingové plány"

Komerční úspěch či neúspěch podniku vychází z volby zavedených strategií. Správné umístění produktu/služby umožňuje dosáhnout, zhodnotit a zesílit sílu zásahu na trhu stejně jako větší dynamičnost podnikových složek. Pochopit a udržet naživu vztah mezi produktem a klientem znamená:

 • předcházet poptávce po věcech a službách a uspokojovat ji
 • podporovat a bezprostředně podněcovat znalost této poptávky
 • řídit a nepodlehnout konkurenci na trhu

Pro naše klienty provádíme hloubkovou analýzu příslušného trhu v jejich sortimentu a společně zjišťujeme silná a slabá místa, potenciální možnosti rozvoje a možnosti diferenciace. Vypracování adekvátních marketingových plánů – vzhledem ke strategickým záměrům a rozpočtovým limitům – klientovi umožňuje zhodnotit na trhu svou výrobní kapacitu a kapacitu služeb. Počínaje analýzou trhu, přes strategie umístění, až po promoční akce pomáháme našim klientům řídit vztahy s jejich partnery v jednání.