HOME


versione italiana english version

Konstrukce & engineering

  • Rekonstrukce, nové stavby, rozšíření staveb
  • Technická podpora při výstavbě
  • Výpomoc a/nebo dokončení činností, které dříve zahájily jiné společnosti
  • Project management pro developerské aktivity
  • Zastupování vlastníka při styku s dodavateli (kontrola nákladů, smluvní problematika, časové harmonogramy dodávek, kontrola jakosti, ...)
  • Příprava projektové dokumentace k získání stavebního povolení
  • Odborné posudky a konzultace za účelem odhadů a studií o proveditelnosti apod.
  • Výběrová řízení a výběr dodavatele prací
Rezidenční služby domů, situovaných v:
Thunovska 18
Manesova